Srečanja skupine so namenjena moškim, ki:

– gredo v smer razvoja bolj avtentične drže do sebe in drugih,
– nameravajo narediti spremembe (notranje ali navzven) na področju odnosov (partnerskih, poslovnih, socialnih…),
– želijo bolje obvladovati, razumevati in uporabljati čustva v vsakodnevnih odnosih (povečanje čustvene inteligence),
– raziskati in razvijati notranje vire moči,
– skupina je namenjena tudi za moške, ki se soočajo s težavami pri obvladovanju jeze, s tesnobo, depresijo, izgorelostjo, travmatičnimi izkušnjami, težavami v odnosih…

Način dela:

– vsa srečanja skupine so terapevtsko vodena, nudijo varen in zaupen prostor, v kateri je s podporo vodje in ostalih članov skupine možno razvijati sebe, svojo vizijo ter bolje razumeti svoje notranje doživljanje in dogajanje kot tudi zunanje dinamike, ki se odvijajo v odnosih z drugimi ljudmi,
– skupina je pogovornega tipa; tekom posameznih srečanj uporabljamo tudi tehnike čuječnosti za izboljšanje samozavedanja, čustvene regulacije in prisotnosti,
– glede na dosedanje izkušnje, se na prvih dveh ali treh srečanjih skupina povezuje, nato pa se vzpostavi dovolj močno zaupanje, da se tematike lahko poglobijo,
– prepoznava telesnih senzacij, čustev ter njihova regulacija (kaj nam čustva sporočajo, kako jih lahko pomirimo ali aktiviramo, kako nam lahko koristijo v odnosih),
– soočanje s trenutnimi osebnimi izzivi in podpora pri izvedbi sprememb,
– na nekaterih srečanjih so teme za pogovor vnaprej pripravljene, na drugih je prostor za vaše aktualne/pomembne teme in probleme, v katere bi se želeli poglobiti, jih razrešiti ali/in bolje razumeti.

Namen in cilji moške skupine:

– soočenje s težjimi oziroma čustveno bolj zahtevnimi vsebinami in njihova umestitev,
– razvoj moškega delovanja in osebnih potencialov (pristnost, notranji viri moči, lastna vizija, pomen in delovanje),
– globlji vpogled v dinamiko medosebnih odnosov,
– prepoznava in boljše razumevanje lastnega doživljanja in večji čustveni potencial (uporaba čustev v vsakodnevnih odnosih; da čustva služijo nam),
– boljše obvladovanje reaktivnosti in sposobnost umirjanja ali aktivacije (regulacija čustev).