Moški na poti do sebe je celostni program za moške, ki temelji na principih relacijske skupinske terapije in psihoedukacije. Namenjen je razvoju posameznikovih potencialov, razvoju boljšega stika s sabo, izboljšanju odnosov, boljšemu prepoznavanju in izražanju svojih čustev, potreb in želja. Program je zastavljen terapevtsko in hkrati usmerjen v osebnostno rast posameznikov znotraj skupine. Skupino bomo vodili na način, da se tudi posamezniki medsebojno povezujejo in spodbujajo pri doseganju ciljev, ki si jih bodo zastavili. Hkrati jih bo na poti napredka spremljal terapevt, ki ima izkušnje iz vodenja skupin za moške. 

 

Kaj bodo udeleženci pridobili? 

  • boljši vpogled v medsebojne odnose, izboljšanje medosebnih odnosov (prijateljskih, službenih, partnerskih);
  • prepoznali bodo svoja čustva (jeza, strah, žalost, gnus, sram, veselje), jih znali ustrezno regulirati in v sprejemljivi obliki izraziti v odnosu z drugimi;
  • prepoznali bodo čustva pri drugih ljudeh in se znali na njih na sprejemljiv način odzivati;
  • prepoznavanje travmatičnih zapletov v otroštvu in razrešitev travme (pri težjih primerih na ločeni individualni terapevtski obravnavi);
  • izboljšali bodo intimnie partnerske / zakonske odnose;
  • pomoč pri končanju nekemičnih zasvojenosti (socialni mediji, pornografija, spolnost, prevare, nasilje, toksični odnosi…);
  • pomoč pri prebolevanju ločitev, razhodov, smrti, drugem žalovanju;
  • optimizem in veselje do življenja, pozitivnejši pogled na svet

Način dela 

Srečanja moške skupine bodo potekala dvakrat mesečno po tri ure vmes bo odmor. Na srečanjih bo lahko vsak podelil svoje doživljanje na vnaprej dogovorjeno temo. Za temo naslednjega srečanja pa se bomo sproti dogovorili. Del srečanj bo zajemala psihoedukacija, s pomočjo katere boste razumeli kaj se vam dogaja v čustvenem življenju in kaj je vzrok temu. Naučili se boste različnih tehnik za samopomoč, ki jih boste lahko uporabljali tudi doma, kadar bo prišlo do čustveno zahtevnih situacij. 

 

V programu za moške je eno glavnih terapevtskih sredstev osebni angažma. Zato bodo udeleženci povabljeni k pisanju samorefleksije, ob čimer jih bo spremljal terapevt tudi v času, ko ne bo srečanj skupine. 

 

Pomembno sredstvo bo branje knjig. Vsak mesec bo tako za domače branje priporočena knjiga, ki pomaga razumeti težave v odnosih in čustvovanju ter vzroke zanje.

 

V času enega leta bomo pripravili tudi tri terapevtske intenzive (ob vikendih), kjer bomo poglobili terapevtsko izkušnjo, hkrati pa se bomo bolje tudi osebno spoznali in utrdili poti za medosebno pomoč pri izzivih.  

 

Kdaj: Srečanja bodo trajala od oktobra do junija (8 mesecev)

Začetek: Torek, 10. oktobra 2023 od 17:30 do 20:30 (z vmesnimi odmori)

Kje: Zaloška cesta 147, 1000 Ljubljana

Maksimalno število udeležencev: 12

Kdo: Odrasli moški

Cena: 120 eur / mesec