Sergej Mijatovič je specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti, profesor športne vzgoje in trener. Ima enajstletne izkušnje pri delu z otroki in mladostniki ter odraslimi s čustvenimi težavami, z motnjami vedenja in osebnosti, težavami v samoobvladovanju. Dodatno se je usposabljal na Šoli osebnosti pri psihoterapevtu dr. Viljemu Ščuki, kjer se je izpopolnjeval v gestaltnem pristopu pri oblikovanju osebnosti šolarja.

K svojemu terapevtskemu pristopu je kasneje dodal še svetovalno delo, delo na telesu v obliki Japonske masaže in kiropraktike, ter vaje iz čuječnosti, ki jih je izpopolnjeval v triletnem izobraževanju alternativnega zdravljenja .