Vpis v jesensko skupino 2019!

Srečanja skupin bo potekalo ob torkih med 19.45-21.45 (skupina T) in sredah od 17.15-19.15 (skupina S) ter se prične v začetku oktobra 2019.

Srečanja skupine so namenjena moškim, ki: – gredo v smer razvoja bolj avtentične drže do sebe in drugih, – nameravajo narediti spremembe (notranje ali navzven) na področju odnosov (partnerskih, poslovnih, socialnih…), – želijo bolje obvladovati, razumevati in uporabljati čustva v vsakodnevnih odnosih (povečanje čustvene inteligence), – raziskati in razvijati notranje vire moči, – skupina je namenjena tudi za moške, ki se soočajo s težavami pri obvladovanju jeze, s tesnobo, depresijo, izgorelostjo, travmatičnimi izkušnjami, težavami v odnosih… Način dela: – vsa srečanja skupine so terapevtsko vodena, nudijo varen in zaupen prostor, v kateri je s podporo vodje in ostalih članov skupine možno razvijati sebe, svojo vizijo ter bolje razumeti svoje notranje doživljanje in dogajanje kot tudi zunanje dinamike, ki se odvijajo v odnosih z drugimi ljudmi, – skupina je pogovornega tipa; tekom posameznih srečanj uporabljamo tudi tehnike čuječnosti za izboljšanje samozavedanja, čustvene regulacije in prisotnosti, – glede na dosedanje izkušnje, se na prvih dveh ali treh srečanjih skupina povezuje, nato pa se vzpostavi dovolj močno zaupanje, da se tematike lahko poglobijo, – prepoznava telesnih senzacij, čustev ter njihova regulacija (kaj nam čustva sporočajo, kako jih lahko pomirimo ali aktiviramo, kako nam lahko koristijo v odnosih), – soočanje s trenutnimi osebnimi izzivi in podpora pri izvedbi sprememb, – na nekaterih srečanjih so teme za pogovor vnaprej pripravljene, na drugih je prostor za vaše aktualne/pomembne teme in probleme, v katere bi se želeli poglobiti, jih razrešiti ali/in bolje razumeti. Namen in cilji moške skupine: – soočenje s težjimi oziroma čustveno bolj zahtevnimi vsebinami in njihova umestitev, – razvoj moškega delovanja in osebnih potencialov (pristnost, notranji viri moči, lastna vizija, pomen in delovanje), – globlji vpogled v dinamiko medosebnih odnosov, – prepoznava in boljše razumevanje lastnega doživljanja in večji čustveni potencial (uporaba čustev v vsakodnevnih odnosih; da čustva služijo nam), – boljše obvladovanje reaktivnosti in sposobnost umirjanja ali aktivacije (regulacija čustev).   Srečanja potekajo tedensko:

  • ob torkih med 19.45-21.45 (prijave so odprte!) ali
  • ob sredah med 17.15 – 19.15  (prijave so odprte!)