Potekajo prijave za srečanja nove skupine s pričetkom v mesecu oktobru 2023 in bo predvidoma potekala ob torkih ob 17.30 2x mesečno

Moški na poti do sebe je celostni program za moške, ki temelji na principih relacijske skupinske terapije in psihoedukacije. Namenjen je razvoju posameznikovih potencialov, razvoju boljšega stika s sabo, izboljšanju odnosov, boljšemu prepoznavanju in izražanju svojih čustev, potreb in želja.

Program je zastavljen terapevtsko in hkrati usmerjen v osebnostno rast posameznikov znotraj skupine. Skupino bomo vodili na način, da se tudi posamezniki medsebojno povezujejo in spodbujajo pri doseganju ciljev, ki si jih bodo zastavili. Hkrati jih bo na poti napredka spremljal terapevt, ki ima izkušnje iz vodenja skupin za moške. 

Srečanja skupine so namenjena moškim, ki:

 • gredo v smer razvoja bolj avtentične drže do sebe in drugih,
 • nameravajo narediti spremembe (notranje ali navzven) na področju odnosov (partnerskih, poslovnih, socialnih…),
 • želijo bolje obvladovati, razumevati in uporabljati čustva v vsakodnevnih odnosih (povečanje čustvene inteligence),
 • raziskati in razvijati notranje vire moči,
 • skupina je namenjena tudi za moške, ki se soočajo s težavami pri obvladovanju jeze, s tesnobo, depresijo, izgorelostjo, travmatičnimi izkušnjami, težavami v odnosih…

Kaj bodo udeleženci pridobili oz. namen in cilji moške skupine:

 • boljši vpogled v medsebojne odnose, izboljšanje medosebnih odnosov (prijateljskih, službenih, partnerskih);
 • prepoznali bodo svoja čustva (jeza, strah, žalost, gnus, sram, veselje), jih znali ustrezno regulirati in v sprejemljivi obliki izraziti v odnosu z drugimi;
 • prepoznali bodo čustva pri drugih ljudeh in se znali na njih na sprejemljiv način odzivati;
 • prepoznavanje travmatičnih zapletov v otroštvu in razrešitev travme (pri težjih primerih na ločeni individualni terapevtski obravnavi);
 • izboljšali bodo intimnie partnerske / zakonske odnose;
 • pomoč pri končanju nekemičnih zasvojenosti (socialni mediji, pornografija, spolnost, prevare, nasilje, toksični odnosi…);
 • pomoč pri prebolevanju ločitev, razhodov, smrti, drugem žalovanju;
 • optimizem in veselje do življenja, pozitivnejši pogled na svet
 • soočenje s težjimi oziroma čustveno bolj zahtevnimi vsebinami in njihova umestitev,
 • razvoj moškega delovanja in osebnih potencialov (pristnost, notranji viri moči, lastna vizija, pomen in delovanje),
 • globlji vpogled v dinamiko medosebnih odnosov,
 • prepoznava in boljše razumevanje lastnega doživljanja in večji čustveni potencial (uporaba čustev v vsakodnevnih odnosih; da čustva služijo nam),
 • boljše obvladovanje reaktivnosti in sposobnost umirjanja ali aktivacije (regulacija čustev).

Način dela 

 • Srečanja moške skupine bodo potekala dvakrat mesečno po tri ure vmes bo odmor.
 • Na srečanjih bo lahko vsak podelil svoje doživljanje na vnaprej dogovorjeno temo. Za temo naslednjega srečanja pa se bomo sproti dogovorili. Del srečanj bo zajemala psihoedukacija, s pomočjo katere boste razumeli kaj se vam dogaja v čustvenem življenju in kaj je vzrok temu.
 • Naučili se boste različnih tehnik za samopomoč, ki jih boste lahko uporabljali tudi doma, kadar bo prišlo do čustveno zahtevnih situacij. 
 • vsa srečanja skupine so terapevtsko vodena, nudijo varen in zaupen prostor, v kateri je s podporo vodje in ostalih članov skupine možno razvijati sebe, svojo vizijo ter bolje razumeti svoje notranje doživljanje in dogajanje kot tudi zunanje dinamike, ki se odvijajo v odnosih z drugimi ljudmi,
 • skupina je pogovornega tipa; tekom posameznih srečanj uporabljamo tudi tehnike čuječnosti za izboljšanje samozavedanja, čustvene regulacije in prisotnosti,
 • glede na dosedanje izkušnje, se na prvih dveh ali treh srečanjih skupina povezuje, nato pa se vzpostavi dovolj močno zaupanje, da se tematike lahko poglobijo,
 • prepoznava telesnih senzacij, čustev ter njihova regulacija (kaj nam čustva sporočajo, kako jih lahko pomirimo ali aktiviramo, kako nam lahko koristijo v odnosih),
 • soočanje s trenutnimi osebnimi izzivi in podpora pri izvedbi sprememb,
 • na nekaterih srečanjih so teme za pogovor vnaprej pripravljene, na drugih je prostor za vaše aktualne/pomembne teme in probleme, v katere bi se želeli poglobiti, jih razrešiti ali/in bolje razumeti.

Program in vodenje terapevtske skupine za moške temelji na empirični raziskavi z naslovom “Pilotna terapevtska skupina za moške”

V programu za moške je eno glavnih terapevtskih sredstev osebni angažma. Zato bodo udeleženci povabljeni k pisanju samorefleksije, ob čimer jih bo spremljal terapevt tudi v času, ko ne bo srečanj skupine. 

Med posameznimi srečaji skupine je v sklopu programa predvideno osebno delo vsakega udeleženca cca. 10 minut na dan.

Pomembno sredstvo bo branje knjig. Vsak mesec bo tako za domače branje priporočena knjiga, ki pomaga razumeti težave v odnosih in čustvovanju ter vzroke zanje.

V času enega leta bomo pripravili tudi tri terapevtske intenzive (ob vikendih), kjer bomo poglobili terapevtsko izkušnjo, hkrati pa se bomo bolje tudi osebno spoznali in utrdili poti za medosebno pomoč pri izzivih.  

Kdaj: Srečanja bodo trajala od oktobra do junija (8 mesecev)

Začetek: Torek, 10. oktobra 2023 od 17:30 do 20:30 (z vmesnimi odmori)

Kje: Zaloška cesta 147, 1000 Ljubljana

Maksimalno število udeležencev: 12

Prispevek: 120 eur / mesec