– vsa srečanja skupine so terapevtsko vodena, nudijo varen in zaupen prostor, v kateri je s podporo vodje in ostalih članov skupine možno razvijati sebe, svojo vizijo ter bolje razumeti svoje notranje doživljanje in dogajanje kot tudi zunanje dinamike, ki se odvijajo v odnosih z drugimi ljudmi,

– skupina je pogovornega tipa; tekom posameznih srečanj uporabljamo tudi tehnike čuječnosti za izboljšanje samozavedanja, čustvene regulacije in prisotnosti,

– glede na dosedanje izkušnje, se na prvih dveh ali treh srečanjih skupina povezuje, nato pa se vzpostavi dovolj močno zaupanje, da se tematike lahko poglobijo,

– prepoznava telesnih senzacij, čustev ter njihova regulacija (kaj nam čustva sporočajo, kako jih lahko pomirimo ali aktiviramo, kako nam lahko koristijo v odnosih),

– soočanje s trenutnimi osebnimi izzivi in podpora pri izvedbi sprememb,

– na nekaterih srečanjih so teme za pogovor vnaprej pripravljene, na drugih je prostor za vaše aktualne/pomembne teme in probleme, v katere bi se želeli poglobiti, jih razrešiti ali/in bolje razumeti.

Pristop:

Pri vodenju skupine se uporablja pristope iz relacijske družinske terapije z integracijo na rešitev usmerjeno terapijo, body-mind pristopov in upoštevanja priporočil in izsledkov iz raziskav moških skupin v tujini. Ključno izhodišče programa je podpora udeležencev pri prepoznavi in udejanjanju želenih sprememb na njim pomembnih področjih. Kot najbolj izstopajoča so se dosedaj pokazala področja starševstva, partnerskih odnosov, osebne vizije, regulacije tesnobe kot tudi ostalih afektov, »per to per« podpora, okrepitev integritete in avtentičnosti ter razvoj večje odprtosti, ranljivosti v odnosih.  

 

Program in vodenje terapevtske skupine za moške temelji na empirični raziskavi z naslovom “Pilotna terapevtska skupina za moške”