Srečanja ene izmed skupin so bila tudi raziskovalno spremljana v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo. Ugotovitve so bile predstavljene na X. kongresu Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in v znastveni raziskavi Pilotna terapevtska skupina za moške

Nekaj prepoznanih sprememb:

  • Spremembe v intimnih odnosih:
   • Jasneje postavljanje mej; zdržati s tveganjem ob postavitvi mej
   • Večje upoštevanje postavljenih mej; zdržati s frustracijo
   • Drugačno prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve, doživljanje
   • Manj iskanja potrditve pri partnerki
   • Pogovor o ranljivih temah: intima, spolnost, osnovne potrebe navezanosti (slišanost, opaženost, po ljubljenosti…)
   • Večje tveganje pri ranljivosti v intimnih odnosih –da zmorejo bolje izraziti svoje potrebe, želje, se pogovarjati o svojih „šibkostih“
   • Več zaznanih konfliktov
   • Partnerke so izpostavile, da si želijo podobno obliko skupine, kot jo imajo na voljo oni
  • Boljše razlikovanje med prevzemanjem odgovornosti in doživljanjem krivde
  • Člani poročajo o znižanju in manjkratnemu doživljanja tesnobe
  • Občutek večje samozavesti; razmišljanje viziji, „odtisu“
  • Boljši uvid v družinske skripte in njihova umestitev v sedanje odnose, doživljenje sebe
  • Spoznavanje notranjepsihičnih modelov
  • Soočanje s nefunkcionalnimi načini regulacije; prepoznava in aktivacija bolj funkcionalnih načinov regulacije (samoregulacija, dihalne tehnike, čuječnost, pisanje dnevnikov, uporaba odnosa)
  • Medsebojna povezanost med člani;