Boštjan Čampa

dr. Boštjan Čampa

Izvajam partnersko, družinsko in osebno terapijo, sodelujem in vodim različne terapevtske skupine in delavnice, tako v okviru terapevtskih centrov (ŠRCD Ljubljana, Terapevtska pomoč) , kot tudi na šolah, fakultetah in podjetjih (Free-ability) ter izvajam individualno in skupinsko supervizijo za psihoterapevte po relacijskem modelu. Moje terapevtsko delo temelji na modelu Relacijske-družinske terapije (katero sem poglobljeno tudi raziskoval v okviru doktorske disertacije) z integracijo področij samoregulacije in čuječnosti (tehnike “telo-um” oz. “body-mind”) v smeri razvijanja sposobnosti večjega samozavedanja, samoobvladovanja (samoregulacije) in poglobitve znanja funkcioniranja v odnosih.

Sergej Mijatovič

Sergej Mijatovič je specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti, profesor športne vzgoje in trener. Ima enajstletne izkušnje pri delu z otroki in mladostniki ter odraslimi s čustvenimi težavami, z motnjami vedenja in osebnosti, težavami v samoobvladovanju. Dodatno se je usposabljal na Šoli osebnosti pri psihoterapevtu dr. Viljemu Ščuki, kjer se je izpopolnjeval v gestaltnem pristopu pri oblikovanju osebnosti šolarja.

K svojemu terapevtskemu pristopu je kasneje dodal še svetovalno delo, delo na telesu v obliki Japonske masaže in kiropraktike, ter vaje iz čuječnosti, ki jih je izpopolnjeval v triletnem izobraževanju alternativnega zdravljenja .